VÄLKOMMEN TILL KRIS 2019
10-11 april i Helsingborg

KRIS 2019 är en nationell mötesplats för dig som arbetar med Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation!


Krishantering och Kriskommunikation blir allt viktigare del inom den offentliga sektorn och näringslivet. Vi ställs idag allt oftare inför händelser och situationer som tidigare bedömdes som nästintill otänkbara. I takt med att samhället växer blir också trycket på beredskapen hos kommunerna och de statliga myndigheterna i Sverige allt större.
Organisationerna sätts ständigt på nya prov och kraven och behoven från allmänheten blir allt större. Information sprids allt snabbare och en inträffad händelse kan på bara ett par minuter vara tillänglig i media.

Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Kris 2019 vänder sig till alla som jobbar med krisberedskapsfrågor och kriskommunikation, både inom kommunal och statlig förvaltning men även inom den privata sektorn och näringslivet. Kris 2019 arrangeras av Helsingborgs Stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Region Skåne. Konferensen pågår under två dagar och programmet kommer bl.a. att innehålla:

  • Militära hot mot samhället och civilt försvar
  • Klimatförändringen hur påverkar den oss?
  • Radikalisering och våldsbejakande extremism
  • Hur påverkades kommunerna i samband med skogsbränderna 2018
  • Samhällspåverkan vid strömavbrottet i Roslagen
  • Hur ser den civila hotbilden ut?
  • Framtidens flyktingströmmar
  • Kriskommunikation i praktiken

Kris 2019 KRIS 2019 - i Helsingborg 10-11 april - KRIS 2019 2019

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. Alla utställare på Kris 2019 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Medverkande företag

img/kr2019/slidelogos/eltel.png
img/kr2019/slidelogos/svenskkris.png
img/kr2019/slidelogos/rapid_research.png
img/kr2019/slidelogos/straterno.png
img/kr2019/slidelogos/bengtd.png
img/kr2019/slidelogos/cocrisis.png
img/kr2019/slidelogos/combitech.png
img/kr2019/slidelogos/sveledargruppen.png
img/kr2019/slidelogos/practise.png
img/kr2019/slidelogos/4c.png
img/kr2019/slidelogos/sosalarm.png
Läs mer här